Geen categorie 

Wat doet een erfrechtadvocaat?

Als iemand overlijdt moet er een hoop geregeld worden. Hieronder valt ook vaak het nalatenschap. Dit moet verdeeld worden onder de nabestaanden en helaas ontstaan hierbij vaak conflicten. Zo komt het regelmatig voor dat nabestaanden het niet eens kunnen worden over wie wat krijgt of dat ze vinden dat het oneerlijk wordt verdeeld. Hierbij kan een erfrechtadvocaat goed van pas komen. Maar wat doet een erfrechtadvocaat precies? Wij vertellen je er graag meer over, lees dus snel verder!

Onverwachte omstandigheden

Het kan zomaar zo zijn dat iemand er achter komt dat diegene is onterft, je een hoop schulden nagelaten krijgt of als de erfenis oneerlijk verdeeld wordt. Hierbij wordt vaak ook een erfrecht advocaat ingeschakeld. Een erfrechtadvocaat kijkt dan naar de kwesties rondom het verdelen van de erfenis en alle overige rechtmatige zaken. Een erfrecht advocaat zet alle scenario’s rondom het verdelen van de erfenis op een rij en legt uit hoe deze situaties kunnen helpen. Hierbij wordt er ook gekeken of de overledene een testament heeft opgesteld, waarin wordt beschreven hoe de erfenis moet worden verdeeld. Mocht dit niet het geval zijn, dan gaat het algemene recht gelden. Dit brengt ons gelijk bij het volgende punt.

Uiterste wisselbeschikking

Als we het hebben over de erfopvolging waarbij het testament bepaalt wie de goederen erft, komt de term uiterste wilsbeschikking kijken. Mocht er geen testament aanwezig zijn, dan hebben we het over erfopvolging bij versterf. Bij uiterste wisselbeschikking kan het ook zomaar zo zijn dat nabestaanden schulden, rechten en verplichtingen erven van de overledene. Hiernaast wordt in een testament ook vaak beschreven wie de erfgenamen zijn. Een erfrecht advocaat kan je helpen om deze zaken uit te zoeken en kijkt mee naar wat jouw rechten als erfgenaam precies zijn. Zeker bij problematische erfenissen kan een erfrecht advocaat de nabestaanden helpen en begeleiden.

Gerelateerde berichten

Leave a Comment